Lịch khai giảng
Giới thiệu Trung tâm
Lộ trình học
ƯU ĐÃI THÁNG 4!

4

Hệ thống 10 cơ sở Jaxtina tháng

Đăng ký nhận tư vấn học
 hoàn toàn miễn phí

Tư vấn ngay!

Lịch
Khai Giảng

XEM NGAY

Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc/Mới Bắt Đầu
Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kỹ Năng (Nghe - Nói- Đọc - Viết)
Khóa Học Luyện Thi TOEIC Đầu Ra 600+
Khóa Học Luyện Thi IELTS Đầu Ra 5.0+

* Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIẾNG ANH THÁNG 04/2021
HỆ THỐNG 10 CƠ SỞ JAXTINA

Cơ Sở 1: 239 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: PreS2.43 | Khai giảng: 05/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (18h)

 • Mã khóa: S2.127 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45h)

 • Mã khóa: S2.129 | Khai giảng: 07/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

 • Mã khóa: S2.131 | Khai giảng: 13/04 | Lịch học: Thứ 3,6 (19h45)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC2.103 | Khai giảng: 15/4 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: TC2.107 | Khai giảng: 19/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (19h45)

 • Mã khóa: TC2.111 | Khai giảng: 23/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

 • Mã khóa: TC2.112 | Khai giảng: 26/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

Cơ Sở 4: Số 45 ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: PreS1.40 | Khai giảng: 05/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19h45)

 • Mã khóa: S1.168 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: S1.171 | Khai giảng: 09/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

 • Mã khóa: S1.172 | Khai giảng: 13/03 | Lịch học: Thứ 3,5 (14h30)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC1.118 | Khai giảng: 16/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (14h30)

 • Mã khóa: TC1.119 | Khai giảng: 20/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: TC1.120 | Khai giảng: 23/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

 • Mã khóa: TC1.121 | Khai giảng: 27/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

 • Mã khóa: TC1.122 | Khai giảng: 30/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (19h45)

Cơ Sở 5: Số 112 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: PreS3.23 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

 • Mã khóa: PreS3.24 | Khai giảng: 06/04 | Lịch học: Thứ 3,6 (19h45)

 • Mã khóa: S3.99 | Khai giảng: 09/04 | Lịch học: Thứ 3,6 (19h45)

 • Mã khóa: S3.100 | Khai giảng: 12/04 | Lịch học: Thứ 2,5 (18h)

 • Mã khóa: S3.101 | Khai giảng: 15/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

 • Mã khóa: S3.102 | Khai giảng: 19/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (18h)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC3.75 | Khai giảng: 02/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (18h)

 • Mã khóa: TC3.76 | Khai giảng: 06/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: MTC3.1 | Khai giảng: 14/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19h45)

KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEIC ĐẦU RA 650
 • Mã khóa: TOEIC3.1 | Khai giảng: 26/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

Cơ Sở 6: Số 435 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: Pres4.48 | Khai giảng: 02/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (18h)

 • Mã khóa: S4.258 | Khai giảng: 05/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (18h)

 • Mã khóa: S4.259 | Khai giảng: 08/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: S4.260 | Khai giảng: 12/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: MTC4.1 | Khai giảng: 16/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (19h45)

 • Mã khóa: TC4.220 | Khai giảng: 20/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (19h45)

Cơ Sở 7: Số 30 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: Pres4.49 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: S4.257 | Khai giảng: 07/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

 • Mã khóa: S4.257 | Khai giảng: 09/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

 • Mã khóa: S4.257 | Khai giảng: 12/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18h)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC4.223 | Khai giảng: 15/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (14h30)

 • Mã khóa: TC4.223 | Khai giảng: 21/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (14h30)

 • Mã khóa: TC4.223 | Khai giảng: 26/04 | Lịch học: Thứ 2,6 (14h30)

Cơ Sở 8: Ngõ 255 Phố Vọng, Dịch Vọng Hậu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: S4.255 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 4,6 (18h)

 • Mã khóa: PreS4.47 | Khai giảng: 05/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19h45)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC4.222 | Khai giảng: 07/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

KHÓA HỌC LUYỆN THI IELTS ĐẦU RA 6.5
 • Mã khóa: IN6.11 | Khai giảng: 15/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (17h45)

 • Mã khóa: AE4.15 | Khai giảng: 29/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (17h45)

Cơ Sở 9: Số 67 Đường Ba tháng Hai Quận 10 Hồ Chí Minh
KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MẤT GỐC/MỚI BẮT ĐẦU
 • Mã khóa: PRE S 938 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19h45)

 • Mã khóa: PRE S 939 | Khai giảng: 06/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (18h)

 • Mã khóa: S 934 | Khai giảng: 12/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19h45)

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT)
 • Mã khóa: TC 921 | Khai giảng: 01/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (19H45)

 • Mã khóa: TC 922 | Khai giảng: 06/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (9h30)

 • Mã khóa: TC 923 | Khai giảng: 07/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19H45)

 • Mã khóa: TC 926 | Khai giảng: 13/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18H)

 • Mã khóa: TC 931 | Khai giảng: 16/04 | Lịch học: Thứ 3,5 (18H)

 • Mã khóa: TC 932 | Khai giảng: 21/04 | Lịch học: Thứ 2,4 (19H45)

ĐĂNG KÝ NGAY

Lưu ý*: Lịch có thể thay đổi, đăng ký để biết lịch chính xác

NHẬN ƯU ĐÃI

 • Tặng 6 buổi học giao tiếp với người nước ngoài trị giá 2.500.000Đ!
 • Ưu đãi giảm trực tiếp lên tới 5.000.000Đ học phí!
 • Tặng đến 2.000.000đ/học viên khi đăng ký học theo nhóm

Ưu đãi đặc biệt!

Giới thiệu trung tâm Jaxtina

Là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đào tạo Tiếng Anh Toàn Diện 4 Kỹ Năng cho người lớn. Ứng dụng cho học tập và làm việc.

Sử dụng  giáo trình và phương pháp học chuẩn Quốc Tế được 80% các trường Đại học hàng đầu tại Mỹ sử dụng.

Khóa học tiếng anh giao tiếp giọng Mỹ tại Jaxtina cam kết đầu ra bằng hợp đồng đào tạo

10 cơ sở toàn quốc tương lai sẽ tăng cả quy mô và chất lượng. Jaxtina luôn nỗ lực hết mình để thực hiện sứ mệnh mang tiếng Anh đến gần hơn với mọi người

Lộ trình học 
Tiếng Anh tại Jaxtina

3 tháng cuối: Giúp hoc viên hoàn toàn tự tin sử dụng các kĩ năng Nghe- Nói- Đọc- Viết, tự tin giao tiếp với người nước ngoài bằng phản xạ tự nhiên
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG
Lớp học bổ trợ học song song 3 tháng đầu: Luyện phát âm chuẩn kết hợp với rèn luyện nghe nói với giáo viên bản ngữ. 
TĂNG CƯỜNG PHÁT ÂM , PHẢN XẠ
HỌC LẠI TIẾNG ANH TỪ ĐẦU
3 tháng đầu: Học toàn bộ kiến thức nền tảng tiếng Anh về ngữ pháp và từ vựng kết hợp với nghe nói

Cùng cảm nhận Jaxtina

Cùng xem video về trung tâm tiếng Anh JAXTINA nhé!
Cơ sở tại TP.HCM

Cơ sở 1: Số 67 Đường Ba tháng Hai Quận 10 Hồ Chí Minh
Hotline: 0989 718 354

Cơ sở tại Hà Nội

Cơ sở 1: Số 435 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 45 ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Cơ sở 3: Số 112 Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội
Cơ sở 4: Số 239 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 5: Số 2 ngõ 255 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 6: Số 30 Phố Nhổn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội NEW
Hotline: 0989 718 354

JAXTINA TOÀN DIỆN 4 KỸ NĂNG 

JAXTINA IELTS

Cơ sở tại Hà Nội

Cơ sở 1: Số 2 - Ngõ 255 Phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 45 ngõ 82 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 0989 718 354

Trung tâm Anh Ngữ Jaxtina (c) 2019

ĐĂNG KÝ NGAY

NHẬN TƯ VẤN

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN LỘ TRÌNH HỌC NGAY

Nhanh lên! Số lượng có hạn!

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT 

đăng ký ngay hôm nay

2.500.000 VNĐ

Khoá học phát âm với Giáo viên bản ngữ trị giá

DÀNH CHO các bạn đăng ký khóa tiếng anh toàn diện 4 kỹ năng trong 6 tháng

GỬI THÔNG TIN NGAY

* Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.

Để lại thông tin để nhận tư vấn, 
BÁO GIÁ khóa học phù hợp nhất!

Hoàn tất Đăng ký!

* Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY
TRẢ GÓP HỌC PHÍ 0% LÃI SUẤT

Hoàn tất Đăng ký!

* Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.

ĐĂNG KÝ

NGAY

GỬI THÔNG TIN

Giảm học phí đến 5.000.000đ 
* Vui lòng kiểm tra lại số điện thoại trước khi gửi thông tin.